Strona internetowa E-Placówka to profesjonalna witryna, która zapewnia klientom dostęp do informacji o działalności placówki oświaty oraz oferowanych usługach. Strona jest zoptymalizowana pod kątem prostej nawigacji, estetyki i zawartości.

Pierwszym krokiem było określenie celów strony. Zdefiniowaliśmy, że strona ma służyć prezentacji placówki, oferty usług, zespołu oświaty i kontaktu ze społecznością. Określiliśmy również wygląd strony, standardy WCAG 2.1 i strukturę menu.

Klient

B2B

Realizacja

Czerwiec 2023

Kategoria

Placówka oświaty